Shaping the digital future of Denmark

I TDC NetCo arbejder 2500 dedi­kerede medarbejdere på at skabe Danmarks digi­tale fremtid. Herfra leveres Danmarks bedste mobil­netværk og de hurtigste faste forbin­delser. TDC NetCo vil sikre lands­dækkende 5G allerede i 2020 og rulle fiber ud til op imod 1 million husstande og virk­som­heder i løbet af de kommende år.

Den næste gene­ration af digital infra­struktur med fri adgang for alle netværks- og service­udbydere er i gang med at blive født. Og TDC NetCo vil gennem fremragende kunde­oplevelser posi­tionere sig som den fore­trukne samarbejds­partner på markedet.

gå til top